מבזקים

אתרי הכיתות

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ט'

שכבה

י'

שכבה

יא'

שכבה

יב'

ימי הולדת

משי ישראל
  
ז אדר 19/02
יערה אלבז
  
יא אדר 20/02
נויה מלינגר
  
יב אדר 21/02
עמית גרטנר
  
טו שבט 07/02
אפרת בינה
  
כב שבט 15/02
הדר תפארת
  
יב אדר 18/02
שקד פסל
  
כ אדר 22/02
מיה שניידר
  
טו שבט 08/02
שני פקטר
  
ה אדר 14/02
דנה נגר
  
יד אדר 26/02
נעמי נתן
  
כה שבט 04/02
שקד לוי
  
ו אדר 15/02
עמית בירנשטוק
  
יד שבט 07/02
עדן זנזורי
  
ח אדר 10/02
סיון לייבוביץ
  
יד אדר 16/02
חן שליסלברג
  
כג שבט 15/02
כרמל נוימן
  
כד שבט 06/02
הדר פינקלשטיין
  
כב שבט 14/02
גלי אמיתי
  
ל שבט 09/02
ספיר לוי
  
כד שבט 06/02
הילה פופובצר
  
ב אדר 25/02
רוני פיקאר
  
יח אדר 27/02
נעמה טרבלסי
  
ג אדר 12/02
נעה גרוס
  
כ שבט 13/02
הדר בקר
  
יא אדר 13/02
אלה ולפיש
  
כ אדר 22/02
דניאלה מאן
  
ה אדר 07/02
אוראל סספורטס
  
יז אדר 19/02
אילה בן-נר
  
ז אדר 19/02
תהל מיכאלי
  
ז אדר 19/02
גל זיו
  
ד אדר 26/02
עדי סהר
  
כה שבט 07/02
שיר בלום
  
יג אדר 19/02
אוריה דורון
  
כג שבט 02/02
שחר אברשטרק
  
יג שבט 06/02
רננה מאיר
  
כח שבט 20/02
הדס ליבוביץ
  
טז אדר 28/02
ליאור שושן
  
כא שבט 14/02
שני לוי
  
כט שבט 01/02
נטליה רוזנבאום
  
ה אדר 07/02
נועם כרמלי
  
יח אדר 20/02
לירז קוגמן
  
ל שבט 09/02
תדהר נוה
  
כא שבט 03/02
נועה מרטין
  
ד אדר 06/02
עדן טויטו
  
יג שבט 05/02
יעל פינקלשטיין
  
ז אדר 13/02
אוראל צברי
  
כב אדר 24/02
יהל קלר
  
יח שבט 11/02
תהל חגג
  
י אדר 19/02
אוריה קרנר
  
כה אדר 27/02
תהילה מאור
  
כג שבט 02/02
מוריה איצקוביץ
  
טז אדר 18/02
אמה מרגו קופר
  
יז אדר 26/02
שירז זינו
  
טז אדר 22/02
אור אלמקייס
  
כג שבט 05/02
נועה סלע
  
ג אדר 25/02
לירז מאירוביץ
  
ו אדר 12/02