צוות האולפנה מברך את תלמידות האולפנה ובני משפחותיהם בחורף בריא ומוצלח