צוות האולפנה מברך את תלמידות האולפנה ובני משפחותיהם באביב בריא ומוצלח