מבזקים

אתרי הכיתות

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ט'

שכבה

י'

שכבה

יא'

שכבה

יב'

ימי הולדת

שירן מתן
  
כא אדר 28/03
דנה בן שאול
  
כז אדר 11/03
אליה סומך
  
כב אדר 06/03
מוריה פרידמן
  
כה אדר 18/03
נגה שינפלד
  
כז אדר 08/03
ספיר קאופמן
  
ז ניסן 29/03
שהם קוטה
  
כט אדר 22/03
שחר פרוידמן
  
כג אדר 04/03
סשה שישפורטיש
  
כז אדר 20/03
ספיר ברוך
  
כה אדר 18/03
אמונה באומס
  
ב אדר 13/03
מיא ספיאן
  
יב ניסן 25/03
רעות פוסטיק
  
ז ניסן 29/03
שירה איזנברג
  
יב ניסן 25/03
תמר בתיה רוזנבלום
  
ה אדר 16/03
נירית אזולאי
  
כז אדר 04/03
טל מלמד
  
ד אדר 15/03
יעלה לביא
  
ל אדר 04/03
הדר נעמי יקיר
  
כ אדר 15/03
אביגיל כהן
  
יג אדר 06/03
אבישג אברג'ל
  
יט אדר 23/03
רחל זהר בוחניק
  
יב אדר 05/03
שירלי נוימן
  
א אדר 08/03
נגה אדלשטיין
  
כג אדר 30/03
מיקה גדנקן
  
ה אדר 09/03
תמר צדוק
  
כב אדר 03/03
צפנת אסיף טויטו
  
כג אדר 07/03
עמית פופר
  
ב ניסן 26/03
טליה גד
  
ז ניסן 29/03
אריאל אליה
  
כ אדר 27/03
רימון דרור
  
יט אדר 26/03
נועה פורר
  
א אדר 08/03
הילה שרעבי
  
כג אדר 27/03
הילה דהן
  
כ אדר 13/03
שובל שבו
  
יח אדר 29/03
סמדר כהן
  
י אדר 14/03
מירי כפיר-קלינגס
  
יד אדר 09/03
יעל מרים רוזנזון
  
כז אדר 08/03
אודליה משה
  
יא אדר 04/03
אלה גנות
  
כג אדר 29/02
מעיין פרסה
  
יב אדר 05/03
נוי מרצי
  
ד אדר 15/03
ספיר צברי
  
ט אדר 20/03
נעה שניידר
  
כט אדר 22/03
שיראל זבולוני
  
יח אדר 11/03
יעל מוסיוף
  
יט אדר 30/03
יובל שיף
  
כו אדר 19/03
שירה וסרמן
  
ז ניסן 31/03
אבישג בן דוד
  
כ אדר 24/03
בר איזביצקי
  
ו אדר 01/03
ליאן-אילנה רבי
  
ב אדר 06/03
ניצן קליין
  
יג אדר 06/03
שי שילה שפירא
  
כא אדר 14/03
מעיין כהן
  
יא ניסן 24/03