אתרי הכיתות

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ט'

שכבה

י'

שכבה

יא'

שכבה

יב'

ימי הולדת

לאה סרף
  
יט טבת 13/01
רוני שני
  
יט שבט 22/01
ליבי גולדרייך
  
כ שבט 30/01
עדי שטווי
  
ה שבט 08/01
שוהם שלום
  
יד טבת 08/01
בר גלרמן
  
כ שבט 23/01
ענבל אביאלי
  
ה שבט 12/01
אביה מרטין
  
יז שבט 24/01
רונית צור
  
יא שבט 24/01
שירה ידעי
  
יא שבט 18/01
שירה דרורי
  
כו טבת 20/01
ליאב רוזן
  
יח שבט 21/01
מעין בן ארי
  
ד שבט 07/01
לאה טולדנו
  
יג שבט 16/01
דניאלה שגיא
  
כ שבט 30/01
גלי ירניצקי
  
ב טבת 02/01
יעל ויליאן
  
ט שבט 12/01
אליאור סופיר
  
יב שבט 25/01
ליאן רוזנבאום
  
כב טבת 17/01
גלי ים
  
ו שבט 30/01
שיר שטרן
  
כח טבת 22/01
שלי רוזנבאום
  
כב טבת 17/01
רותם פריאל
  
יז טבת 01/01
קרן מרקוזה
  
כב טבת 16/01
שירה דולב
  
יז טבת 12/01
שיר (מינה) זר
  
כו טבת 21/01
שירז מזל שאואט
  
י טבת 04/01
בת חן בן נר
  
יד טבת 08/01
רוני להב
  
יא טבת 06/01
מאיה זיסר
  
יד טבת 09/01
הדר גרנביץ
  
כא שבט 31/01
דנה רוטשילד
  
יח שבט 31/01
נעה הרמן
  
ו טבת 01/01
עדה יהלי שטרן
  
ב שבט 25/01
אביה-הדר נעים
  
כא שבט 28/01
מרב קריינדלר
  
יט טבת 13/01
טל אינהורן
  
ה שבט 29/01
עדי ברקוביץ
  
יד שבט 27/01
שירה מנדלסון
  
יח שבט 28/01
הודיה שמעי
  
כז טבת 21/01
רויטל ברנשטיין
  
כח טבת 23/01
קשת מרים קייזרמן
  
כד טבת 18/01
עינב כהנים
  
יב שבט 19/01
ליהי דומצ'בסקי
  
יט טבת 13/01
לינוי נגרוב
  
יב שבט 15/01
נועה טויטו
  
ו שבט 29/01