מבזקים

אתרי הכיתות

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ט'

שכבה

י'

שכבה

יא'

שכבה

יב'

ימי הולדת

חן גדות
  
יז טבת 29/12
הילה שמאי
  
כט חשון 01/12
עדי נוימן
  
ד טבת 19/12
נטע בנימיני
  
טו טבת 27/12
שי זכאי
  
ד טבת 13/12
טליה ברט
  
יג כסלו 08/12
ענבר נויבירט
  
כז כסלו 10/12
נעמה סוויד
  
ה טבת 30/12
תהילה רכטמן
  
כא טבת 30/12
אנאל צן
  
יט טבת 31/12
נגה לוסטיג
  
א טבת 27/12
דניאל לוז
  
י טבת 15/12
מאיה טורם
  
ט טבת 21/12
נועה גרבר
  
כו כסלו 23/12
הדיה ליבוביץ
  
ג טבת 28/12
ליאור שיף
  
כח כסלו 29/12
אורית דיקנוף
  
כח כסלו 03/12
שירה דוד
  
ט כסלו 10/12
הלל הומינר
  
יד טבת 23/12
עדן קומרוב
  
יד כסלו 09/12
מעין מוריה
  
י כסלו 07/12
רותם פסקר
  
יט כסלו 02/12
ליאל טל
  
טז כסלו 11/12
מיכל היבש
  
כא כסלו 16/12
לינוי כשר
  
ה טבת 10/12
טליה קופרמן
  
ב טבת 23/12
הלל גולדרייך
  
יט כסלו 04/12
אגם קפטן
  
י כסלו 05/12
נורית לנדאו
  
כד כסלו 19/12
שירה שלום
  
י כסלו 07/12
יובל דנן
  
י כסלו 07/12
מיכל אורן
  
כג כסלו 14/12
עדי רוזנווסר
  
יד כסלו 09/12
אפרת פרטוש
  
ה טבת 26/12
נעה משען
  
ו כסלו 07/12
מיכל אדלר
  
כב כסלו 17/12
אור פורת
  
כג כסלו 18/12
שירה יוספי
  
כז כסלו 02/12
נטע בנישו
  
יט כסלו 20/12
שרון קרול
  
יט כסלו 04/12
ליאור כותה
  
יג כסלו 14/12
שירה שם-טוב
  
כא כסלו 16/12
נועה בר חן
  
כא טבת 26/12
אור עטאר
  
ג טבת 29/12
עדי וייסברוד
  
כז כסלו 10/12
רוני שיף
  
טו כסלו 16/12
תמר דרור
  
ל כסלו 31/12
ליה רוט כהן
  
ג טבת 08/12
מאיה פסקר
  
א טבת 26/12
תאיר עברוני
  
טו כסלו 16/12
יסכה הודיה אליאסי
  
ט טבת 21/12
עינב מסלוי
  
כח כסלו 13/12
אבישג גדות
  
יז טבת 29/12
שירה לביא
  
יד כסלו 15/12
קרן מיכל
  
כה כסלו 10/12
מיה גולדרייך
  
יט כסלו 04/12
נועם אקרמן
  
ז טבת 28/12
רוני טייכמן
  
כד כסלו 19/12
רוני גלבר
  
ז טבת 22/12
ליהיא רוזנבלט
  
כג כסלו 18/12
שירי עזרא
  
יב כסלו 03/12
רוני שפירא
  
כז כסלו 06/12
נורית יהלום
  
יד טבת 23/12
אפרת אברגיל
  
ד טבת 16/12
רחל לוי
  
יח כסלו 03/12
מוריה רייכר
  
יב כסלו 07/12
מישל סדיקוב
  
טו כסלו 10/12
ליחן כהן
  
כו כסלו 17/12