מבזקים

אתרי הכיתות

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ט'

שכבה

י'

שכבה

יא'

שכבה

יב'

ימי הולדת

רינת גרין
  
ג אלול 03/09
מרגו מטודי
  
כח אלול 25/09
רותם הירשפלד
  
כא אלול 07/09
לירז בגי
  
טו אלול 01/09
שירה באור
  
טו תשרי 21/09
דנה לנדאו
  
יט תשרי 25/09
שיר-אל ליאון
  
יא תשרי 17/09
אריאל מרים מזרחי
  
כד אלול 10/09
אביגיל אורנשטיין
  
כו אלול 12/09
אילה כהן
  
יד אלול 18/09
אביב פלג
  
כז אלול 13/09
יסמין עזרא
  
יא תשרי 17/09
גלי אלטמן
  
יב אלול 09/09
רוני פלהיימר
  
כד אלול 24/09
שיראל רביבו
  
כ אלול 06/09
גת אפרתי
  
ד אלול 01/09
הילה חוזז
  
יט אלול 05/09
דניאלה אלבז
  
כג תשרי 29/09
מוריה שרה טויטו
  
ד אלול 08/09
תהילה שרה הקר
  
כט אלול 06/09
טל שגיב
  
ד תשרי 19/09
נעמי אדורם
  
כד תשרי 30/09
שחר חמיש
  
ד אלול 01/09
נועה גורדון
  
ט תשרי 15/09
רעות מכמן
  
ג תשרי 18/09
עדי קוטה
  
יג אלול 01/09
הדר קיסרמן
  
ג תשרי 29/09
מעיין סירוטקין
  
כג אלול 20/09
הדר כהן
  
יט תשרי 25/09
מיכל סגל
  
ד תשרי 10/09
רותם בר חמא
  
כד אלול 28/09
רוני אשכנזי
  
ב אלול 02/09
אור שליש
  
יט אלול 16/09
ליאל הדר לוי
  
טו אלול 19/09
יעל פישר
  
כז אלול 27/09
מיכל דנן
  
יג אלול 17/09
שירי תפארת
  
יג אלול 17/09
יעל גברא
  
ט תשרי 24/09
הלל שפלר
  
ט תשרי 24/09
רבקה שמחה זנד
  
י אלול 10/09
נועם שמעוני
  
כז אלול 27/09
מוריה ג'יאן
  
יד אלול 11/09
שקד ויסטוך
  
יג אלול 17/09
מיה פלישמן
  
טו אלול 12/09
נועה קציר
  
כו אלול 23/09
ים שטרן
  
ד תשרי 10/09
הדר בן-עמי
  
כד אלול 01/09
ליאל מעתוק
  
כט אלול 17/09
מעיין מוסיוף
  
כג תשרי 29/09
אוריה קינן
  
כו אלול 14/09
אליענה אסתר דרוז
  
כו אלול 23/09
הדס שיליאן
  
כא תשרי 27/09
אורי יהלום
  
כא אלול 09/09
שני ברקוביץ
  
ג תשרי 18/09
יעל רקובסקי
  
כח אלול 25/09
הילה ידעי
  
ו תשרי 23/09
ענבל רחל ליוש
  
כט אלול 15/09
שירה דוצמינר
  
טו אלול 12/09
רוני איגל
  
ה אלול 05/09
רוני סער
  
יח אלול 22/09