ביוטכנולוגיה

  1. מגמת ביוטכנולוגיה (8 יח"ל)

הלימודים במגמה משלבים התנסות מעשית-מעבדתית, חשיפה לאקדמיה ולשיטות מחקר מתקדמות בעבודות המחקר וכן העשרה בסיורים. לימודי המגמה מיועדים לבנות מצטיינות בעלות ממוצע ציונים גבוה ושאיפה למצוינות.

הלימודים במגמת הביוטכנולוגיה מתחלקים לשני נושאים עיקריים:

  1. מערכות ביוטכנולוגיות: פרקי חובה, פרקי הרחבה העמקה (בהיקף של 5 יח"ל)
  2. פרוייקט גמר : יישומים בביוטכנולוגיה – עבודת מחקר בשיתוף עם מכון ויצמן (בהיקף של 3 יח"ל)

תלמידה הבוחרת במגמת ביוטכנולוגיה, צריכה ללמוד מגמה מדעית נוספת כבסיס לימודי (ביולוגיה/כימיה/פיזיקה)