מגמת ביולוגיה

  1. מגמת ביולוגיה (5 יח"ל)

 

תורת החי-נמצאת בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו.

כולנו  נחשפים מדי יום לנושאים כמו תזונה, בריאות, איכות סביבה ועוד, התלמידות במגמה רוכשות ידע רלוונטי והבנה בתחומי ביולוגיה רבים. כמו כן נידונות שאלות אתיות וחברתיות כגון אחריות האדם לטבע, משמעויות של הנדסה גנטית, ניסויים בבעלי חיים ועוד.

תוכנית הלימודים ונושאי הלימוד:

כיתה י'  : ביולוגיה של האדם.

כיתה י"א: התא – יחידת החיים/ חלק א' , פרקים באקולוגיה.

כיתה י"ב: התא- יחידת החיים / חלק ב', נושא העמקה , ביצוע עבודת הביוחקר.